LỄ PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

LỄ PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Lượt xem:

Thực hiện theo tinh thần công văn 341/PGDĐT của Phòng GD-ĐT Đại Lộc về việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. Chiều ngày 7 tháng 10 năm 2021, trường THCS Mỹ Hòa tổ chức lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời. Với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19”... ...