Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021 các môn còn lại.

Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021 các môn còn lại.

Lượt xem:

Kính gửi thầy cô, phụ huynh, học sinh lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021 các môn còn lại. Khi đi kiểm tra các em thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch theo 5K: ...
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CHIỀU NGÀY 14/11/2020

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CHIỀU NGÀY 14/11/2020

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 257 /PGDĐT-VP ngày 13/11/2020 của Phòng GDĐT Đại Lộc về  việc chủ động ứng phó với bão VAMCO và tình hình mưa lũ, Thông tin của Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia lúc 5g00 ngày 14/11/2020  “Hồi 04 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam... ...
Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược

Lượt xem:

  PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS MỸ HÒA Số:  17/KH-MH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Đại An, ngày  20 tháng  10 năm 2018 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2018 -2023 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2028             Trường trung học cơ sở (THCS)  Mỹ Hòa được ra đời... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...