THÔNG BÁO ĐI HỌC 16/11/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bão sắp tan, không có mưa lũ nên ngày mai (16/11/2020) học sinh đi học bình thường. Nhà trường thông báo cho quý phụ huynh và học sinh được biết. – Hiệu trưởng.