Thông báo nghỉ học chiều ngày 23/10/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn 2273/SGDĐT-VP ngày 23/10/2021 của Sở GDĐT Quảng Nam, nhà trường thông báo cho học sinh toàn trường được nghỉ học chiều hôm nay (23/10/2021). Phụ huynh thông báo, nhắc nhở các em ở nhà, không được đến nơi ngập nước để tránh tai nạn. Thời gian đi học lại sẽ có thông báo sau. Nay thông báo – Hiệu trưởng – Lê Văn Tài