Thông báo nghỉ học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 22/PGDĐT-VP ngày 16/02/2021 của Phòng GDĐT  Đại Lộc; Công văn số 226/SGDĐT-VP ngày 16/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau Tết để phòng chống dịch Covid-19. Trường THCS Mỹ Hoà thông báo cho phụ huynh và học sinh được rõ. Thời gian nghỉ học tiếp tục sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng chống dịch covid-19 từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021. Trong thời gian này học sinh được nghỉ học, phụ huynh quan tâm đến các em để phòng chống tốt dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ. Sau thời gian trên các em trở lại học bình thường. Nay thông báo.