Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/KH-MH 03/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024
05/KH-MH 01/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2024
04?KH-MH 01/04/2024 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2024
03/KH-MH 02/03/2024 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2024
02/KH-MH 02/02/2024 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2024
01/KHMH 01/01/2024 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2024
11/KH-MH 14/04/2023 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2022-2023
2/KH-MH 03/01/2023 Kế hoạch,
49/KH-MH 27/12/2022 Kế hoạch,
48/KH-MH 12/12/2022 Kế hoạch,
46/KH-MH 15/11/2022 Kế hoạch,
45/KH-MH 15/11/2022 Kế hoạch,
Trang 1 / 3123»