Lê Văn Tài
 • Lê Văn Tài
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0935412627
 • vantaipbc@gmail.com
 • - Địa chỉ: Đại Cường- Đại Lộc- Quảng Nam
 • Trần Phước Kiêm
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0916400954
 • phkiemdx@gmail.com
 • Địa chỉ: Duy Châu- Duy Xuyên- Quảng Nam