Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
18/BC-MH 17/05/2024 Báo cáo, Báo cáo cải tiên kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2023-2024
06/KH-MH 03/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024
05/KH-MH 01/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2024
04?KH-MH 01/04/2024 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2024
03/KH-MH 02/03/2024 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2024
02/KH-MH 02/02/2024 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2024
01/KHMH 01/01/2024 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2024
13/BC-MH 17/05/2023 Báo cáo, Báo cáo cải tiến về công tác KĐCLGD và trường chuẩn quốc gia năm học 2022-2023
12/BC-MH 17/05/2023 Báo cáo, Báo cáo tổng kết KTNB trường học năm học 2022-2023
11/KH-MH 14/04/2023 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2022-2023
648 31/03/2023 Quyết định số 648/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 sử dụng trong địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2023-2014 Phụ lục danh mục SGK lớp 8 ban hành kèm QĐ số 648 của UBND tỉnh Quảng Nam
8/KH-MH 18/02/2023
Trang 1 / 41234»