Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021 các môn còn lại.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính gửi thầy cô, phụ huynh, học sinh lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021 các môn còn lại. Khi đi kiểm tra các em thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch theo 5K: